Podporný Systém Kooperácie
 
Články
Strany www
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Program Współpracy Przygranicznej Phare WFMP PL-SK 2002 Unii Europejskiej

Tytuł projektu:
Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej - wirtualne centrum współpracy drobnych, małych i średnich przedsiębiorstw w Euroregionie Beskidy.

Prihlasovanie sa
e-mail
heslo
Jesteś zarejestrowany możesz edytować swoje dane - po zalogowaniu - powyżej
Jesteś pierwszy raz - możesz wprowadzić firmę do bazy - zarejestruj - poniżej.
Registrácia
Zarejestruj się w bazie firm. Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.
Inovatívna báza
Tu môžeš nájs práce, ktoré boli prihlásené v servise...

© 2005 ATH