System Wspomagania Kooperacji
 
Artykuły
Linki do www
Instrukcja do Systemu Wspomagania Kooperacji
1. Cel systemu i adres
1.1. Cel Systemu Wspomagania Kooperacji (SWK)

Celem Systemu Wspomagania Kooperacji (SWK) jest ułatwianie kooperacji przedsiębiorstw poprzez:
 • daje możliwość firmie zaoferowania usług i prezentacji własnych produktów w sposób szeroko dostępny na rynku krajowym i światowym - opcja Rejestracja (nie jest obowiązkowa do pracy w systemie),
 • pomoc w wyszukaniu na rynku produktu, którym jesteśmy zainteresowani - opcja Wyszukaj produkt,
 • ułatwienie wyszukania szczegółowych danych firmy, której w praktyce znamy tylko nazwę lub jej część lub inny daną - opcja Wyszukaj firmę,
 • pomoc w określeniu kooperanta - producenta o danym profilu wytwórczym i usługowym (działań) - opcja Wyszukiwanie zaawansowane,
 • pomoc w projektowaniu wspólnym produkcji razem z kooperantem po zalogowaniu - opcja Połączenie zdalne - wg uprawnień.

1.2. Jak połączyć się ze Systemem

W celu połączenia się z systemem należy wpisać w dowolnej wyszukiwarce internetowej adres: www.intercooperate.comZe systemem można połączyć się poprzez link ze strony domen, na których takie połączenie zostało aktywowane. Strona uaktywnia się również z domeny bielsko.pl - wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej adres: www.intercooperate.bielsko.pl

2. Praca ze SWK - inicjowanie kooperacji
2.1. Strona główna

Po wpisaniu adresu www.intercooperate.com pojawia się strona główna SWK - po chwili zależnej od przepustowości łącza - praca przebiega prawidłowo również z najprostszym połączeniem poprzez modem telefoniczny. Strona główna SWK (wersja polska)Wersje językowe
Standartowo po wpisaniu adresu www.intercooperate.com pojawia się strona w języku angielskim, wg adresu www.intercooperate.bielsko.pl - wersja polska. Wersje językową zawsze można zmienić naciskając Ikonę flagi.2.2. Wyszukiwanie produktu

System Wspomagania Kooperacji (SWK) pozwala znaleźć na rynku produkt, którym jesteśmy zainteresowani - opcja Wyszukaj produktPo wpisaniu danego produktu i naciśnięciu Szukaj system wyświetla firmy oferujące ten produkt, bez wpisywania nazwy produktu i po naciśnięciu Szukaj system przechodzi do bazy wszystkich produktów.

2.2. Wyszukiwanie firmy - przedsiębiorstwa kooperującego

System Wspomagania Kooperacji (SWK) pozwala znaleźć działającą na rynku firmę - ułatwia wyszukania szczegółowych danych firmy, której w praktyce znamy tylko nazwę lub jej część - opcja Wyszukaj firmęPo wpisaniu fragmentu nazwy danej firmy i naciśnięciu Szukaj system wyświetla firmy, bez wpisywania nazwy firmy i naciśnięciu Szukaj system przechodzi do bazy wszystkich dostępnych firm. Poszukiwaną firmę można znaleźć również poprzez - opcje Wyszukiwanie zaawansowane

2.2. Pomoc w określeniu kooperanta - wyszukiwanie zaawansowane

System Wspomagania Kooperacji (SWK) pozwala znaleźć działającą na rynku firmę, gdy znamy tylko Regon lub miejsce działania lub przybliżoną ilość pracowników - opcja Wyszukiwanie zaawansowane. System pozwala znaleźć kooperanta gdy nie mamy żadnych danych adresowych o firmie - znamy tylko informacje o pożądanym profilu wytwórczym i usługowym (działań) - opcja Szukaj po EKDSystem pomaga określić kod działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działań (EKD) - zgodnej z Polską Klasyfikacją Działań (PKD).


3. Rejestracja w SWK - prezentacja własnej firmy
3.1. Rejestracja własnej firmy

Rejestracja własnej firmy i jej danych daje możliwość zaoferowania usług i prezentacji własnych produktów w sposób szeroko dostępny na rynku krajowym i światowym - opcja Rejestracja. Opcja ta nie jest wymagana do pracy w systemie, ale daje dodatkowe możliwości (patrz połączenie zdalne).3.2. Kolejne kroki rejestracji własnej firmy

Rejestracja przebiega w 4 krokach, zaleca się wpisywać wszystkie dane, jednakże tylko dane opisane kolorem czerwonym są obowiązkowe.Podane hasło pozwala później na logowanie się do SWK i edycje danych. System pyta w kolejnym kroku o kod działalności Europejskiej Klasyfikacji Działań (EKD). Dla użytkowników nie znających kodu własnej działalności System pomaga określić kod działalności wg EKD w kolejnych rozwijanych grupach klasyfikacyjnych - wg klasyfikatora EKD.Każdy kolejny krok kończy naciśnięcie Zapisz.Wyszukiwanie - klasyfikator kolejno przeprowadza przez sekcje, podsekcje, działy, grupy, klasy i podklasy.

3.3. Postęp w rejestracji - opis własnej firmy

Okno status wyświetla komentarz o postępie w kolejnych krokach rejestracji oraz informacje o ewentualnych popełnionych błędach. Wprowadzone własne dane można w przyszłości edytować - opcja Aktualizacja po zalogowaniu się do systemu.

Wprowadzone nazwy produktów wraz z opisem można uzupełnić plikiem graficznym - zdjęciem w standardzie *.jpg - maksymalna wielkość pliku dla każdego produktu wynosi 15kB.


4. Logowanie do systemu - aktualizacja danych firmy
4.1. Sposób logowania

System wymaga od użytkownika znajomości własnego adresu email oraz hasła wprowadzonego w trakcie rejestracji. Dla użytkowników, którzy zapomnieli własnego hasła - opcja Zapomniałem hasła pozwala po podaniu własnego adresu konta email - wcześniej zarejestrowanego w systemie - na automatyczne wygenerowanie przez system nowego hasła i przesłanie go na konto użytkownika.4.2. Dostępne funkcje po zalogowaniu

Po zalogowaniu wyświetlany jest Panel zarządzania oraz komunikat z funkcjami do wyboru opisanymi w komunikacie.Podstawowa opcja dla użytkownika to aktualizacja danych własnej firmy:
5. Wyszukiwanie kooperanta firmy
System pozwala wyszukać kooperanta wg dodatkowych cech opisujących firmę oprócz dokładnego opisu produktu również opisany jest profil działania, opis stosowanych technologii oraz określony jest stosowany standard jakości w tym przypadku szczególnego znaczenia nabiera bieżąca aktualizacja danychPrzy wyborze kooperanta system wyposażony jest w opcje zdalnego połączenia, która pozwala w tym momencie dodatkowo poznać zasoby potencjalnego kooperanta - jeśli opcja jest dostępna i w stopniu w jakim to udostępniono. Kooperacja
Opcja Połączenie zdalne - po nawiązaniu połączenia wg uprawnień pozwala poprzez prace terminalową w systemie wspomagania projektowania wytwarzania pomoc w projektowaniu wspólnym produkcji razem z kooperantem po zalogowaniu do systemu
Opcja ta przebiega w sposób zależny od stosowanego systemu u kooperanta


6. Baza innowacyjna
System udostępnia bazę rozwiązań innowacyjnychWyszukanie poszukiwanych rozwiązań przebiega przez wybór dziedziny - zdefiniowanej na potrzeby systemuOpcja Zgłoś prace do bazy innowacyjnej pozwala na zarejestrowanie poprzez administratora systemu nowego rozwiązania innowacyjnego w bazie.

7. Wymagania systemu
System dla właściwej pracy wymaga standartowych rozwiązań.

Wymagania sprzętowe - minimalne:
 • komputer klasy Intel Pentium 200Mhz
 • 32 MB RAM
 • karta grafiki SVGA
 • CD-ROM 4x lub szybszy,
 • 30MB HD wolnego miejsca
 • karta sieciowa ethernet lub karta sieciowa dial-up

Wymagania systemowe - minimalne:
 • system operacyjny Windows 98, 2000, lub XP
 • 32 MB RAM
 • przeglądarka internetowa zgodna z standardem Internet Explorer 5.5
 • obsługa protokółu internetowego TCP/IP

Na każdym komputerze spełniającym w/w wymagania program powinien działać bez problemów

Logowanie
e-mail
hasło
Jeśli jesteś zarejestrowany możesz edytować swoje dane - po zalogowaniu - powyżej
Jeśli jesteś pierwszy raz - możesz wprowadzić firmę do bazy - zarejestruj - poniżej.
Zarejestruj się
Zarejestruj się w bazie firm. Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.
Baza innowacyjna
Tu możesz wyszukać prace które zostały zgłoszone w serwisie...

© 2005 ATH