Cooperation Aiding System
 
Articles
WWW links
Celem programu jest wsparcie współpracy gospodarczej.
Uwagi:

1. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zamieszczonych informacji oraz ich negatywnego wykorzystania.

2. Dokumenty zamieszczone w Internecie pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, lub przekazane przez samych zainteresowanych.

3. Niniejszy dokument internetowy powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za postać i treść niniejszego dokumentu ponosi Akademia Techniczno-Humanistyczna i w żadnym razie nie może ona być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.

Logging on
e-mail
pass
You are registered now and you can edit your data- after logging in- see above.
You are here for the first time - you can feed your company to the database- register - see below.
Registration
To register in companies database you only have to fill in the application form.
Innovative database
You can look for works reported in the web here...

© 2005 ATH